Žika i RTS u St. Peterburgu

Pogledajte emisiju Žikina Šarenica i u okviru nje reportažu o St. Peterburgu: